Watervogeltellingen                                                                                     

 

Het tellen van watervogels kent in Vlaanderen reeds een lange traditie die in bepaalde gevallen teruggaat tot in de jaren ’50 en ’60. Het doel van deze tellingen is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands verblijven. Sinds 1979/80 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode oktober-maart). Bij elke telling worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn voor watervogels. Voor het uitvoeren van de tellingen wordt beroep gedaan op ongeveer 400 amateur-veldornithologen. De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (voormalig Instituut voor Natuurbehoud). Voor de praktische coördinatie wordt ook beroep gedaan op een netwerk van ongeveer 25 regionale coördinatoren. In een aantal internationaal belangrijke wetlands voert het Instituut ook aanvullende, meer frequente tellingen uit van watervogels. In Vlaanderen wordt sinds 1967 tevens meegewerkt aan internationale watervogeltellingen met als belangrijkste de jaarlijkse “International Waterfowl Census”. Deze internationale telling vormt een belangrijke basis voor de bescherming van waterrijke gebieden onder de Ramsar-Conventie en de Europese Vogelrichtlijn.


Regionale coördinator, regio 8 (Durme-Waasland):   
Joris Everaert  (0497-67.23.69.)

Lijst van medewerkers Watervogeltellingen, regio Durme-Waasland

Thomas Van Lancker

hoofdteller

Zeilplas H-Geestmolenstraat Lokeren

Geert Bussens

hoofdteller

De Ster & Heimolen Sint-Niklaas

Fernand Daniels

hoofdteller

Rupelmondse, Bazelse en Kruibeekse kreek - GOG-GGG Kruibeekse & Bazelse polder

Dirk Braem

medeteller

" "

Peter Willekens

medeteller

" "

Gilbert Smet

medeteller

" "

Erik Van De Velde

medeteller

" "

Joris Everaert

hoofdteller

Molsbroek Lokeren, Hamputten, E3 put en Ten Reyen Waasmunster, Turfput Berlare, Berlarebroek, Donkmeer en Nieuwdonk Berlare

Luc Willems

medeteller

Donkmeer en Nieuwdonk Berlare

Danny De Rauw

hoofdteller

Oude Durme (Weymeersbroek), Durme brug Waasmunster - Mira-brug, Groot Broek Waasmunster & Temse

Eddy De Taey

medeteller

" "

Dirk Hylebos

medeteller

" "

Erwin Slagmulders

medeteller

" "

Peter De Bock

medeteller

" "

Chris De Buyzer

hoofdteller

Saleghemkreek Meerdonk, Grote Geul Kieldrecht

Ferdinand De Nayer

medeteller

" "

Willy Van Moeseke

hoofdteller

Scheerders van Kerkhoven Sint-Niklaas

Steven De Saeger

hoofdteller

Schelde (op RO) van Baasrode tot Dendermonde (ook via boottellingen)

Fons Moens

medeteller

" "

Frans Van Havermaet

hoofdteller

Lippensbroek Hamme

vacant

hoofdteller

Scheldebroeken Zele- Berlare

Kenny Hessel

hoofdteller

Paardeweide Oost Berlare-Wichelen

Marc Bogaerts

hoofdteller

Steengelaag Stekene

Kenny Vereecken

medeteller

" "

Gerry Heyrman

hoofdteller

Waesmeer, Kleiputten Hofstraat Temse, Tielrode Broek Temse, Klein Broek Temse, Durmemonding - Mira-brug

Laurent Van den Bergh

medeteller

" "

Tibbout Van de Walle

hoofdteller

Groot Schoor Hamme, Grote Wal Hamme, Broek voor Baasrode Hamme

Koen De Budt: slaapplaatstelling Aalscholver, Hamme

Joris Everaert en Luc Willems: slaapplaatstelling Aalscholver en meeuwen, Berlare

Joris Everaert: slaapplaatstelling Aalscholver, meeuwen en wulp, Lokeren-Waasmunster

Tim Audenaert: slaapplaatstelling Aalscholver Waasmunster

Voor de tellers, de invoer is zoals gewoonlijk via de online database:  http://watervogels.inbo.be

 


Data van de watervogeltellingen winter 2023-2024

 

6 Midmaandelijkse watervogeltellingen:

(duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen, steltlopers, meeuwen facultatief)

14-15 oktober 2023 

18-19 november 2023 

16-17 december 2023 

13-14 januari 2024 

17-18 februari 2024 

16-17 maart 2024

 

De januari telling is ook internationaal.

 

Slaapplaatstellingen Aalscholvers (en zilverreigers)

18 november 2023 en 13 januari 2024

 

Slaapplaatstelling meeuwen

27 januari 2024

 

Slaapplaatstellingen Wulp

20 januari 2024