Watervogeltellingen                                                                                     

 

Het tellen van watervogels kent in Vlaanderen reeds een lange traditie die in bepaalde gevallen teruggaat tot in de jaren ’50 en ’60. Het doel van deze tellingen is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands verblijven. Sinds 1979/80 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode oktober-maart). Bij elke telling worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn voor watervogels. Voor het uitvoeren van de tellingen wordt beroep gedaan op ongeveer 400 amateur-veldornithologen. De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (voormalig Instituut voor Natuurbehoud). Voor de praktische coördinatie wordt ook beroep gedaan op een netwerk van ongeveer 25 regionale coördinatoren. In een aantal internationaal belangrijke wetlands voert het Instituut ook aanvullende, meer frequente tellingen uit van watervogels. In Vlaanderen wordt sinds 1967 tevens meegewerkt aan internationale watervogeltellingen met als belangrijkste de jaarlijkse “International Waterfowl Census”. Deze internationale telling vormt een belangrijke basis voor de bescherming van waterrijke gebieden onder de Ramsar-Conventie en de Europese Vogelrichtlijn.


Regionale coördinator, regio 8 (Durme-Waasland):   
Joris Everaert  (0497-67.23.69.)

Lijst van medewerkers Watervogeltellingen, regio Durme-Waasland

Bussens Geert

hoofdteller

De Ster & Heimolen Sint-Niklaas

Daniels Fernand

hoofdteller

Rupelmondse, Bazelse en Kruibeekse kreek - GOG-GGG Kruibeekse & Bazelse polder

Braem Dirk

medeteller

" "

Willekens Peter

medeteller

" "

Smet Gilbert

medeteller

" "

Van De Velde Erik

medeteller

" "

Everaert Joris

hoofdteller

Molsbroek, Hamputten, E3 put, TenReyen, Donkmeer & Nieuwdonk Berlare

Willems Luc

medeteller

Donkmeer & Nieuwdonk Berlare

De Rauw Danny

hoofdteller

Durmemonding - Mira-brug, Oude Durme (Weymeersbroek), Durme Waasmunster - Mira-brug

De Taey Eddy

medeteller

" "

Vercauteren Johan

medeteller

" "

Slagmulders Erwin

medeteller

" "

De Backer Wim

medeteller

" "

De Buyzer Chris

hoofdteller

Saleghemkreek Meerdonk, Grote Geul Kieldrecht

De Nayer Ferdinand

medeteller

" "

Van Moeseke Willy

hoofdteller

Scheerders van Kerkhoven Sint-Niklaas

De Saeger Steven

hoofdteller

Schelde (op RO) van Baasrode tot Dendermonde (ook via boottellingen)

Moens Fons

medeteller

" "

Van Havermaet Frans

hoofdteller

Lippensbroek Hamme

Van Onderbergen Rudy

hoofdteller

Scheldebroeken Zele- Berlare

Bogaerts Marc

hoofdteller

Steengelaag Stekene

Vereecken Kenny

medeteller

" "

Heyrman Gerry

hoofdteller

Tielrode broek, Waesmeer, Wachtbekken en Kleiputten Hofstraat Temse

De Budt Koen: slaapplaatstelling Aalscholver, Hamme

Everaert Joris & Willems Luc: slaapplaatstelling Aalscholver en meeuwen, Berlare

Everaert Joris: slaapplaatstelling Aalscholver en meeuwen, Lokeren

Voor de tellers, de invoer is zoals gewoonlijk via de online database:  http://watervogels.inbo.be

 


Data van de watervogeltellingen winter 2019-2020

 

6 Midmaandelijkse watervogeltellingen:

(duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen, steltlopers, meeuwen facultatief)

12-13 oktober 2019 

16-17 november 2019 

14-15 december 2019 

18-19 januari 2020 

15-16 februari 2020 

14-15 maart 2020

 

De januari telling is ook internationaal.

 

Slaapplaatstellingen Aalscholvers (en zilverreigers)

16 november 2019 en 18 januari 2020

 

Slaapplaatstelling meeuwen

1 februari 2020

 

Slaapplaatstellingen Wulp

25 januari 2020