Broedkoppel Ooievaar in Daknam-Lokeren

 

 

 

De Ooievaar komt sinds 2000 tot broeden in Daknam (Lokeren) langs de Daknamse meersen. 

Het nest bevond zich aanvankelijk op een schouw van een huis langs de Daknamstraat nr. 90. 

Tijdens het voorjaar van 2005 werd het nest (op nestpaal gemonteerd) verplaatst naar een 

perceel van Natuurpunt vzw (afd. Zuid-Waasland) in de naastliggende Kraaimeersen 

(= deel langs Durme van de Daknamse meersen).

Het ongeringde mannetje blijft het hele jaar in Daknam en omgeving. In 2000, 2001 en 2002 

had hij als partner een ongeringd vrouwtje (in 2001 koppelde hij in het vroege voorjaar tijdelijk 

wel met een geringd vrouwtje uit Zuid-Holland (ring "Arnhem 2877"). Sinds 2003 had het

Daknamse mannetje een nieuwe partner, nl. een vrouwtje die in 2001 als jong werd geringd 

in Planckendael (metalen ring "Brussels M5610" en rode plaatring "0103"). In de winters 

2005/2006 tot 2007/2008 bleef het vrouwtje net als het mannetje ook in Daknam overwinteren,

maar eind 2008 bleek het vrouwtje toch weer vertrokken te zijn (naar ?). Sinds 2009 is er

een nieuw ongeringd vrouwtje.

   

Nieuwe nestlocatie sinds 2005: (SITUERINGSKAARTJE).


2000:  mislukt broedgeval (slechte weersomstandigheden)
2001:  4 uitgevlogen jongen.
2002:  3 uitgevlogen jongen.
2003:  4 uitgevlogen jongen.
2004:  3 uitgevlogen jongen.
2005:  2 uitgevlogen jongen.
2006:  4 uitgevlogen jongen.
2007:  3 uitgevlogen jongen.
20083 uitgevlogen jongen.
20094 uitgevlogen jongen.
20102 uitgevlogen jongen.
2011:  3 uitgevlogen jongen.
20124 uitgevlogen jongen.


Voor de verslagen (met foto's) van voorgaande jaren:
-   2000
-   2001
-   2002
-   2003

-   2004

-   2005

-   2006

-   2007

-   2008

-   2009

-   2010


Recent nieuws

http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30820?sp=7

 

Foto: Benoit Facon