E-Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Durmevallei

 

 

Sinds 2005 verschijnt om de paar maand een beknopte email-nieuwsbrief voor alle geïnteresseerden.

Personen die deze E-Nieuwsbrief willen ontvangen kunnen een e-mail sturen naar

waarnemingen(+at+)durmevallei.be  

met de vermelding "E-Nieuwsbrief ".

De inhoud zal steeds betrekking hebben op lokaal nieuws, aankondigingen voor activiteiten of acties, bijzonder nieuws van buiten de streek enz.