Project Bijzondere Broedvogels  (BBV)

Aalscholver: Foto, Joris Everaert

Porseleinhoen: Foto, Joris Everaert

In 1994 startte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (voormalig Instituut voor Natuurbehoud) met Vlavico vzw een lange termijn monitoring van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen. Het hele gebied werd onderverdeeld in 29 regio's, elk met een eigen coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie op lokaal niveau.

De locale coördinator voor de regio Durmevallei:  Joris Everaert

 

Sinds kort kunnen alle BBV gegevens (alsook voor ABV project) via een online database ingevoerd worden.

Zie http://broedvogels.inbo.be/   (account is noodzakelijk).


De informatie dient als basis voor natuurbeheersprojecten en gebiedsevaluaties en laat tevens toe de gegevens van broedvogels in de Vogelrichtlijngebieden en andere beschermde zone's te actualiseren.


De data voor de regio Durmevallei (Lokeren, Waasmunster, Hamme, Zele, Berlare) zijn beschikbaar op aanvraag. Ter info kan men hier de evolutie van de broedkolonies Blauwe Reiger en Aalscholver aan het Donkmeer te Berlare bekijken (klik hier).

 

Voor meer informatie: zie website Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, en contact Joris Everaert