Broedkoppel Ooievaar aan Donkmeer Berlare

   
 

 

 

   

 

Er waren reeds verschillende meldingen van 1 Ooievaar in januari, februari en maart 2007 aan het Donkmeer in Berlare en omgeving. Vanaf 18 maart 2007 werd ook een tweede Ooievaar gezien, en op 25 maart kon vastgesteld worden dat de 2 Ooievaars bezig waren met de bouw van een nest in de Reservaatzone Donkmeer die door vzw Durme wordt beheerd. Uitzonderlijk is niet alleen het broedgeval op zich (ook in Daknam is al enkele jaren een bekende broedlocatie) maar zeker ook het feit dat het in volstrekt natuurlijke omstandigheden gebeurt. Het omvangrijke nest zit op de 'stomp' van een door stormweer afgeknapte populier. Van op het terrein van de toeristische eendenkooi is het nest heel goed te zien.

Ook in de nabijgelegen Kalkense meersen werd eind maart 2007 soms een koppel Ooievaars pleisterend opgemerkt. Op 31 maart 2007 werd het heel duidelijk dat het koppel al aan het broeden was. Het vrouwtje zat die dag meestal neer in het nest en het mannetje bracht regelmatig nieuw nestmateriaal aan. Het mannetje is geringd. Navraag bracht aan het licht dat het mannetje in 2005 als pullus werd geringd in Hofstade (Vlaams-Brabant) uit een nest van 3 pulli. Ringgegevens: linkerpoot met ring "Brussel M5781"; rechterpoot met kleurring (zwart/geel) "051".

Er was een onzeker broedsucces in 2007 (1 nog relatief jonge overgebleven Ooievaar verdween plots uit het nest, zie verslag 2007 hieronder). Na de winter werden de oudervogels vanaf maart 2008 opnieuw opgemerkt aan het Donkmeer. Er werd een succesvol broedgeval vastgesteld en in juni 2008 zijn 3 jongen goed uitgevlogen. Ook in 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn resp. 3, 2, 3 en 3 jongen met succes uitgevlogen.

 

Nestlocatie: (SITUERINGSKAARTJE). Het rode kruis is de nestlocatie. De groene bollen de locaties waar men het nest best kan observeren. Gelieve zeker niet van de officiële wandelpaden in de Eendenkooi af te gaan, a.u.b.


Recent nieuws

http://durme.waarnemingen.be/gebied/view/30788?sp=7

Ooievaarsnest Donkmeer. Foto: Eddy Copers

 

Ooievaarsnest met jong. Donkmeer, Berlare. Foto: Joris Everaert

Ooievaarsnest met jong. Donkmeer, Berlare. Foto: Joris Everaert